Projecten

Filters

Tonen alle 23 producten

Toon 24/48/Alle

Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets

23 products

 • technohal universiteit twente
  technohal universiteit twente

  Universiteit Twente

  De Universiteit Twente is sinds 2017 bezig met de uitvoering van een aantal grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie van de Technohal waarin het Health-cluster gehuisvest wordt, huisvesting van de faculteit ITC in nieuwbouw op de campus en de ombouw van Hogenkamp naar een gebouw voor studentenhuisvesting. De nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn onderdeel van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) tot 2025.
 • waterschap rivierenland 1
  waterschap rivierenland 2

  Waterschap Rivierenland werkconcept Habit@

  Medio 2017 heeft de directieraad het uitvoeringsplan `Habit@ 2020` vastgesteld. Dit plan is het vertrekpunt voor Rivierenland om vorm en inhoud te geven aan de doorontwikkeling van het werkconcept Habit@, met een bijpassend en eigentijds kantoorconcept en een ICT-omgeving die plaats- en tijdonafhankelijk werken optimaal mogelijk maakt. Het uitvoeringsplan moet omgezet worden naar een programma dat concreet tot resultaten leidt. Het werk wordt onderverdeeld in drie onderdelen: werkconcept, kantoorconcept en ICT. Tevens wordt het onderwerp duurzame mobiliteit meegenomen in de nieuwe ontwikkeling. In de definitiefase zullen de feitelijke keuzes gemaakt moeten worden om tot 2020 invulling te geven aan Habit@. De gekozen werkwijze vraagt om een open gebouw met zo weinig mogelijk muren en verschillende typen werkplekken.
 • Plan_T_exterieur3-1499x844
  ProEXR File Description

=Attributes=
channels (chlist)
comments (string): "created with mental ray 3.13.1.10"
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 1279, 719]
displayWindow (box2i): [0, 0, 1279, 719]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
G (float)
R (float)

  Plan-T Tilburg

  Plan-t heeft zijn naam te danken aan een tot de verbeelding sprekend treinstel uit de jaren 60. Het unieke gebouw wordt gerealiseerd in het hart van de Spoorzone in Tilburg. Het brengt flexibiliteit, comfort en duurzaamheid die onmisbaar is voor een organisatie gericht op de toekomst. Een ontmoetingsplaats voor bedrijven en organisaties die graag geïnspireerd worden door hun omgeving. Duurzaamheid staat centraal in all-electric Plan-t dat middels Breeam certificering wordt geborgd voor nu en in de toekomst. Een duurzaam gebouw is een gezamenlijke ambitie van eigenaar en gebruikers van het gebouw. Hierdoor kan het zijn dat er vanuit deze certificering bepaalde gebruiks- en inrichtingsvoorschriften worden gevraagd om de duurzaamheidsambitie te waarborgen. Ambities: WKO en warmtepompen, klimaatplafondeilanden, optimale verlichting en gezond binnenklimaat.
 • Universiteit Leiden Cluster Zuid
  Universiteit Leiden Cluster Zuid

  Universiteit Leiden herontwikkeling cluster zuid

  De Universiteit Leiden wil over gaan tot kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting en aangrenzende instituten, met als doel het onderwijs en onderzoek en de gewenste onderwijskundige en wetenschappelijke interactie optimaal te ondersteunen. Onderdeel van het plan is de herontwikkeling van Cluster Zuid.
 • hogeschool-leiden
  hogeschool-leiden

  Uitbreiding Hogeschool Leiden

  Om ambities met betrekking tot de ontwikkeling van de student, het werkveld en de interne organisatie waar te maken en de groei van de populatie op de campus mogelijk te maken is het CvB voornemens de huisvesting te “vernieuwbouwen”.
 • prologis
  prologis

  Prologis Oosterhout Assessor BREEAM-NL

  De uitbreiding vindt plaats op Park Weststad in Oosterhout. De huurder, die  gebruiker is van het bestaande naastgelegen distributiecentrum, voegt 45.000 m² warehouse-oppervlakte toe aan haar logistieke operatie. De bouw is voorjaar 2017 gestart en zal eind 2017 worden opgeleverd. De totale omvang van de portefeuille van Prologis in Oosterhout komt na de uitbreiding uit op 100.000 m². Het project omvat een warehouse van circa 45.000 m² aan BVO. Het gebouw bestaat uit een kantoor met een vloeroppervlakte van 550 m², een mezzanine vloeroppervlakte van 4.000 m² en 55 laaddocks.  Er zijn 300 parkeerplaatsen voorzien.  De staalconstructie bevat circa 1.190 ton staal. Oosterhout is een goede locatie vanwege de beschikbare vervoersmogelijkheden: de A59 voor het wegverkeer en de Oosterhoutse Container Terminal voor het vervoer over water. De ambitie is om het certificaat “very good” te realiseren (***)
 • Stadhuis Apeldoorn 2
  Gemeente Apeldoorn

  Revitalisatie stadhuis Apeldoorn

  De komende jaren wordt gewerkt aan de verbetering van het inmiddels 25 jaar oude stadhuis in Apeldoorn. Dit levert een gebouw op wat energiezuiniger zal zijn. Tevens wordt gewerkt aan betere dienstverlening. Het DO is inmiddels vastgesteld door het college, wat een mijlpaal in het proces was. Nu kan worden gestart met de volgende fase, het samenstellen van het bouwteam. Naar verwachting kan in de zomer van 2018 worden gestart met de verbouwing.
 • foto gebouw filmacademie
  DSC04247

  Vernieuwbouw Nederlandse Filmacademie

  De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) nam het besluit het project “Interne verbouwing Filmacademie, Markenplein 1” uit te laten voeren. Het gebouw is in 1999 gebouwd, en er werden grootonderhoudswerkzaamheden geprognosticeerd. Bij de uitwerking van deze werkzaamheden is samen met de gebruiker, de Nederlandse Filmacademie, gezocht naar verdere optimalisatie van gebruik en functionaliteit van het gebouw. De werkzaamheden voor het project zijn in drie percelen aan marktpartijen uitgevraagd; Bouwkundige– en Installatiewerkzaamheden alsmede Specials (vaste inrichting). De uitvoering vindt in drie fases plaats.
 • agora-22-2
  agora-22-2

  Agora 21 Assessor BREEAM-NL

  Het project omvat de bouw van een nieuw distributiecentrum. Deze “campus voor bedrijven” in de logistieke sfeer situeert zich op een prominente locatie op het bedrijventerrein Borchwerf II in Roosendaal (NL).  Deze zone voor bedrijven ligt centraal tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Voor een klein deel zijn functies “ kantoor” en “ bijeenkomst” aanwezig. Duurzaamheid is er een trefwoord. De buitenwanden zijn hoog-geïsoleerd. Tevens is sprake van een lage consumptie van magazijn- en kantoorverlichting, mede dankzij bewegingssensoren. De oplevering is gepland in de zomer van 2017. De ambitie is om het certificaat “very good” te realiseren.
 • vidaxl-doorkijk
  vidaxl-doorkijk

  VidaXL Assessor BREEAM-NL

  De bouw van een innovatief distributiecentrum voor vidaXL op Trade Port Noord te Venlo gaat naar verwachting in februari 2017 van start.  Rienks Bouwmanagement vervult de BREEAM-NL Assessorrol. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de BREEAM-NL Expert. De BREEAM-NL Expert geeft aan welke duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen in het project en onderbouwt dit met bewijsvoering in de Assessmenttool.
 • DeZuid3
  DeZuid3

  ZuidDuin

  Op het voormalig Norfolkterrein worden nieuwe woningen gerealiseerd, project ZuidDuin Er zijn appartementen met prachtig uitzicht op de duinen – dit is een Natura 2000 gebied – en de Noordzee. Alle appartementen krijgen een mooi balkon. Tevens worden ca. 75 woningen ontwikkeld. Het gebied is autoluw. Bewoners kunnen gebruik maken van een parkeergarage onder de appartementen. Voor de bezoekers van het gebied zullen ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd.
 • post-utrecht
  post-utrecht

  Post Utrecht

  In het oude postkantoor op de Neude in Utrecht wordt de Centrale Bibliotheek met horeca en auditorium, winkels en een ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd. Nieuwbouw (bebouwen binnenplaats) wordt bij dit project gekoppeld aan de renovatie van het reeds bestaande pand.
 • LRC foto 1 website
  LRC foto 1 website

  Leidsche Rijn Centrum (adviesdiensten)

  Leidsche Rijn krijgt een eigen centrum. Het kerngebied van dit project zal bestaan uit pleinen, horeca en andere commerciële voorzieningen. Daarnaast worden hier 734 woningen gerealiseerd en komt er ca. 10.000 m2 kantoorfunctie. In Leidsche Rijn Centrum draait het niet alleen om de winkels, kantoren en woningen. De gemeente Utrecht realiseert er ook tal van andere functies, zoals een bioscoop, culturele voorzieningen, bibliotheek en een bus- en treinstation. Uiteindelijk zal eind 2017 een multifunctioneel centrum worden opgeleverd met een optimale bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling.
 • foto cygnus 4 klein
  foto cygnus 4 klein

  Renovatie Cygnus Gymnasium

  De markante, voormalige technische school "Het Schip" aan de Vrolikstraat/Wibautstraat in Amsterdam is getransformeerd tot een modern schoolgebouw voor het Cygnus Gymnasium.
 • foto kulturhus stompwijk
  foto kulturhus stompwijk

  Kulturhus Stompwijk DBFMO

  In Stompwijk is een impuls nodig voor het behoud van basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, basisonderwijs en kinderopvang. Investeren in een slimme combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en dienstverlening onder één dak is de oplossing voor dit vraagstuk. In het Kulturhus versterken functies elkaar. De deur is vaker open. En elkaar ontmoeten maakt samen iets organiseren makkelijker. Het Kulturhus draagt zo bij aan de leefbaarheid van Stompwijk. De huisvestingsopgave van het Kulturhus bestaat uit het ontwikkelen, realiseren, onderhouden, verzekeren en in stand houden van de huisvesting en de buitenruimte voor het programma. De beheer- en exploitatieopgave omvat, voor 30 jaar, het ontwikkelen, realiseren, onderhouden en exploiteren van de verwarming, water, verlichting en ventilatie voor het Kulturhus, het klein onderhoud en de facilitaire diensten waaronder schoonmaak, beveiliging e.d.
 • LRC foto 2 website
  LRC foto 2 website

  Leidsche Rijn Centrum (begeleiding prijsvormingsprocedure)

  Leidsche Rijn krijgt een eigen centrum. Het kerngebied van dit project zal bestaan uit pleinen, horeca en andere commerciële voorzieningen. Daarnaast worden hier 734 woningen gerealiseerd en komt er ca. 10.000 m2 kantoorfunctie. In Leidsche Rijn Centrum draait het niet alleen om de winkels, kantoren en woningen. De gemeente Utrecht realiseert er ook tal van andere functies, zoals een bioscoop, culturele voorzieningen, bibliotheek en een bus- en treinstation. Uiteindelijk zal eind 2017 een multifunctioneel centrum worden opgeleverd met een optimale bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling.
 • Hortusplantsoen foto 1
  Hortusplantsoen 7 010317

  Renovatie Hortusplantsoen

  De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft opdracht gegeven om dit markante academiegebouw te renoveren en te vergroten. Door de uitbreiding en aanpassing van dit gemeentelijk monument is het een duurzaam, flexibel en toekomstbestendig onderkomen voor de Reinwardt Academie geworden.
 • foto Hoogvliet campus 2
  foto Hoogvliet campus 2

  Campus Hoogvliet

  Op het voormalig Norfolkterrein worden nieuwe woningen gerealiseerd. Er zijn appartementen met prachtig uitzicht op de duinen – dit is een Natura 2000 gebied – en de Noordzee. Alle appartementen krijgen een mooi balkon. Tevens worden ca. 75 woningen ontwikkeld. Dit gebied is autoluw. Bewoners kunnen gebruik maken van een parkeergarage onder de appartementen. Voor de bezoekers van het gebied zullen ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd.
 • foto 2 ijdock website
  foto 2 ijdock website

  IJDock (projectdirectie)

  Vanaf het begin stond vast dat IJDock, een compleet nieuwe omgeving, een multifunctioneel complex werd: een combinatie van wonen, werken en recreatie in de binnenstad van Amsterdam. Het ontwerp betreft vijf gebouwen, parkeergelegenheid en diverse voorzieningen. De gemeente wilde een typisch ‘stadseiland’ waarbij het zicht op het IJ niet verloren mocht gaan.
 • Afbeelding Pieter Nieuwland 4
  Afbeelding Pieter Nieuwland 4

  Pieter Nieuwland College

  Het project betreft de renovatie en uitbreiding van het Pieter Nieuwland College (gymnasium/atheneum/havo) te Amsterdam, waarbij de bestaande bebouwing werd gerenoveerd en uitgebreid
 • nanolab-van-ut
  nanolab-van-ut

  Universiteit Twente Nanolab

  Op het voormalig Norfolkterrein worden nieuwe woningen gerealiseerd. Er zijn appartementen met prachtig uitzicht op de duinen – dit is een Natura 2000 gebied – en de Noordzee. Alle appartementen krijgen een mooi balkon. Tevens worden ca. 75 woningen ontwikkeld. Dit gebied is autoluw. Bewoners kunnen gebruik maken van een parkeergarage onder de appartementen. Voor de bezoekers van het gebied zullen ondergrondse parkeergarages worden gerealiseerd.
 • foto buitenkant arnhemhal
  foto buitenkant arnhemhal

  Arnhemhal Papendal

  Als onderdeel van het CTO is de Arnhemhal een trainingsfaciliteit voor verschillende takken van sport. De Arnhemhal biedt onder andere onderdak aan een 130 meter lange sprintbaan en het sportrestaurant van de toekomst.
 • foto conservatorium 1
  foto conservatorium 1

  Conservatorium van Amsterdam

  Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is het grootste en meest veelzijdige conservatorium in Nederland, en bevindt zich op de Oosterdokskade, vlakbij het Centraal station. Circa duizend studenten profiteren van deze stimulerende locatie. Het gebouw heeft een open en uitnodigende uitstraling en is zo ontworpen dat toekomstige musici zich er kunnen voorbereiden op hun toekomstig beroep.