Team

Hans van Asperen

Hans begeleidt bouwprojecten vanaf initiatief tot en met realisatie. Daarnaast is hij specialist op het gebied van aanbesteden en contractvormen. Zijn uitdaging ligt vooral in het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerken met respect voor elkaar. Door kennis van het bouwproces en  kennis van het aanbestedingsrecht weet Hans de praktijk van alle dag te verwerken in de juridische kaders. Hij is gewend daarbij de grenzen op te zoeken, want op de grens is vaak het mooiste resultaat te behalen. Creativiteit en samenwerken staan daarbij hoog in het vaandel.

Info

E-mail: j.v.asperen@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

logo linkedin klein

 

Loek Coerver

Als kostenadviseur begeeft Loek zich op het snijvlak van financiën en bouwen. Samen met het projectmanagement begeleidt en stuurt hij de projecten vanaf de allereerste ideeën (haalbaarheidsanalyse) tot en met de uiteindelijke oplevering van het gebouw. Men ziet hem als het financieel geweten van het project voor de opdrachtgever.

Loek heeft een duidelijke affiniteit met duurzaamheid. De combinatie met kosten vindt hij geweldig. Het op een financieel verantwoorde wijze verwerken van duurzaamheid in projecten, daar gaat zijn hart sneller van kloppen.

Loek is GPR-Gebouw Expert en BREEAM-NL Expert/Assessor.

Info

E-mail: l.coerver@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein

Marjan Cup

Met veel plezier ‘ontzorgt’ Marjan onze directeur en het team van projectmanagers door de uitvoering van alle voorkomende secretariële en organisatorische werkzaamheden. Daarnaast neemt zij diverse (financieel) administratieve taken voor haar rekening. Zij vindt het fijn als haar collega’s zich mede door haar ondersteuning voor de volle 100% kunnen inzetten voor onze opdrachtgevers.

 

Info

E-mail: m.cup@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein

Chester Isselman

Chester werkt graag samen in teams met veel verscheidenheid. Hij is ervan overtuigd dat intensieve samenwerking, communicatie en diversiteit leiden tot creativiteit en daarmee tot oplossingen. Daarnaast vindt hij de betrokkenheid vanuit twee invalshoeken belangrijk, van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

In het tijdperk van steeds verdergaande robotisering ziet Chester de behoefte van de human touch, de menselijke interactie als belangrijke toegevoegde waarde. Dit geldt zeker voor huisvestingsvraagstukken, met name binnen het proces. Dit is waar zijn kracht en zijn persoonlijke ambitie ligt.

Info

E-mail: c.isselman@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

logo linkedin klein

Petra Michelet

Petra ondersteunt onze projectmanagers bij dagelijkse werkzaamheden voor grote projecten als Leidsche Rijn Centrum te Utrecht,  IJDock te Amsterdam of Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Haar stressbestendigheid, betrokkenheid en flexibele houding komen hierbij goed van pas. De functie van projectassistente is op zijn minst veelzijdig te noemen: administratieve ondersteuning, notuleren, maar ook ondersteuning op het gebied van (Europese) aanbestedingen.
Het beheren van de website en de sociale media van Rienks Bouwmanagement ervaart zij als een leuke toevoeging aan haar werkzaamheden.

Info

E-mail: p.michelet@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

logo linkedin klein

 

Joost van der Naald

Joost kijkt naar huisvesting als een samenspel van de gebouwde omgeving en sociale omgeving. De gebouwde omgeving heeft invloed op de beleving en het welbevinden van mensen die er werken, wonen en verblijven. Mensen bepalen (samen) hoe ze de gebouwde omgeving in de praktijk willen gebruiken, al dan niet in lijn met de betekenis die een ontwerper eraan geeft.

Zijn rol in huisvestingsopgaven is het zoeken van een goede match tussen de sociale omgeving en gebouwde omgeving. Vanaf het moment dat een organisatie het gevoel heeft dat ze ‘iets moeten’ met huisvesting tot en met de feitelijke uitrol van een concept. Daarbij ondersteunt hij een organisatie in het formuleren van een heldere visie op samenwerking en dienstverlening, om dit vervolgens samen met de eindgebruiker en architect te vertalen naar een ruimtelijk concept en een eindbeeld van de gewenste manier van werken.

Door het strategische perspectief van het management te verbinden met het referentiekader van mensen in de uitvoering lukt het om oplossingen te vinden die leiden tot passende huisvesting, goede samenwerking en effectiviteit van primaire en ondersteunende processen.

Info

j.vd.naald@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein

Bert Streefkerk

Als senior adviseur/projectmanager heeft het opereren op het snijvlak van het proces, de techniek en de juridische vraagstukken, (pré- )contractueel, de belangstelling van Bert. Dit geldt voor  zowel maatschappelijk als commercieel vastgoed. Het managen van verwachtingen staat hierbij voorop. De focus ligt vanaf het begin op het vooraf gedefinieerde eindresultaat. Van hieruit denken we na over het prijsvormingsmanagement, wat dan het product bepaalt wat in de markt wordt gezet.

Info

b.streefkerk@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein

Willard de Vries

 

Willard geeft op basis van de zogenaamde GOTIK aspecten sturing aan zijn bouwprojecten. Het gaat hierbij om het bewaken van de overeengekomen kwaliteit, budget, tijd, organisatie en informatie, hier kan de opdrachtgever vanuit Willards professie en ervaring op rekenen. Vanuit zijn passie voor bouwkunde en inhoudelijke betrokkenheid, stuurt hij ook op de ambitie en doelstellingen van de opdrachtgever en eindgebruiker. Willard hecht veel waarde aan de dialoog en vindt het belangrijk om in de definitie en ontwerpfase ruimte te geven aan inhoudelijke- en organisatorische ontwikkelingen. Het is vanuit die visie van belang dat er binnen het proces voldoende ruimte wordt geboden om actief mee te denken en te creëren zodat er een voorziening op maat van de gebruikers kan worden gerealiseerd.

 

Info

E-mail: w.d.vries@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein

 

Joeke van Waesberghe

Waar Joeke zich over blijft verbazen is dat in huisvestingsprojecten vaak iedere partij haar werk doet op een eigen manier zonder naar integraliteit te kijken en zonder of (te) laat gebruik te maken van de kennis en kunde van andere partijen. De eindgebruiker wordt bij de start, maar vooral gedurende het verloop van een huisvestingstraject, onvoldoende aangesloten. Joeke wordt enthousiast als  het proces gestuurd kan worden om vanuit vertrouwen en een integrale blik op huisvesting, door samenwerking en juiste communicatie, tot betere huisvesting voor de eindgebruiker te komen; voor nu en in de toekomst

 

 

Info

E-mail: j.v.waesberghe@rienksbouwmanagement.nl

tel.: 033-451 17 10

linkedin logo klein